Витебская областная организационная структура РГОО 'Белорусское общество охотников и рыболовов'

Организационные структуры РГОО “БООР” Витебской области приглашают охотников Польши посетить Республику Беларусь

Уважаемые коллеги!

«Белорусское общество охотников и рыболовов» Витебской области приглашает охотников Польши посетить нашу страну. Наша организация – 1 800 000 гектар угодий, это 19 охотничьих хозяйств, максимальное разнообразие видов охотничьих животных. Вас встретят традиции Беларуси в сфере культуры охоты и кухни. Лучшие специалисты в организации охоты проводят охотничьи туры на глухаря, тетерева, вальдшнепа, уток и гусей в весенний период, на косулю летом и осенью, на лося осенью, на оленя осенью и зимой. Круглый год проводится охота на волка. Дома отдыха со всеми удобствами гостеприимно встретят вас в каждом охотничьем хозяйстве. Наши сотрудники подготовят трофей к вывозу и оформят необходимые документы. Низкие цены и система скидок приятно удивят при повторном проведении охоты.

Наши контакты: +37544 7027658, +37529 7579823 (Viber, WhatsApp)

E-mail – vitebskboor@mail.ru

vboor.by

Drodzy koledzy!

„Białoruskie Towarzystwo Łowców i Rybaków” obwodu witebskiego zaprasza myśliwych z Polski do odwiedzenia naszego kraju. Nasza organizacja – 1 800 000 hektarów ziemi, istnieje 19 gospodarstw łowieckich, maksymalna różnorodność gatunków zwierząt łowieckich. Powitają Cię tradycje Białorusi w dziedzinie kultury łowieckiej i kuchni. Najlepsi specjaliści od organizacji polowań prowadzą polowania na głuszce, cietrzewie, słonki, kaczki i gęsi wiosną, sarny latem i jesienią, łosie jesienią, jelenie jesienią i zimą. Polowanie na wilki odbywa się przez cały rok. Domy wakacyjne ze wszystkimi udogodnieniami powitają Cię gościnnie w każdym gospodarstwie łowieckim. Nasi pracownicy przygotują trofeum do eksportu i uzupełnią niezbędne dokumenty. Niskie ceny i system rabatów mile zaskoczą Cię podczas kolejnych polowań.

Nasze kontakty: +37544 7027658, +37529 7579823 (Viber, WhatsApp)

E-mail – vitebskboor@mail.ru

vboor.by